Επικοινωνία

Τέρμα Μητροπόλεως – Ηρώων Πολυτεχνείου  Αίγιο Αχαΐας
Τ.Κ 25100

Τηλ: 26910.28666
Fax: 26910.28709